Alberik Mazák - Cultus Harmonicus

1609-1661 významný středoevropský skladatel raného baroka

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Exaudiat Te Dominus

Sbírka: Cultus Harmonicus Op. I.
Obsazení: C,T,B,Bc,2Vl
Liturgické období: žalm 20 (19), gratulační
Noty ke stažení: 87 Exaudiat Te Dominus.pdf
Party:
Audio:


Pravděpodobně jedna ze skladeb, kterou Mazák věnoval císaři Leopoldu III při jeho návštěvě Heiligenkreuz r. 1639. Oslavná kantáta lze použít i dnes ke gratulaci.  


[Psalmus 19]
Exaudiat te Dominus in die tribulationis,
protegat te nomen Dei Iacob.
Mittat tibi auxilium de Sancto
et de Sion tueatur te.
Memor sit omnis sacrificii tui
et holocaustum tuum pingue fiat.
Tribuat tibi secundum cor tuum
et omne consilium tuum confirmet.
Laetabimur in salutari tuo
et in nomine Dei nostri magnificabimur.
Impleat Dominus omnes petitiones tuas.
Nunc cognovi quoniam Dominus
salvum fecit christum suum.
Exaudiet illum de Coelo sancto suo
in potentatibus salus dexterae ejus.
Hi in curribus et hi in equis,
nos autem in nomine Domini Dei nostri invocabimus.
Ipsi obligati sunt, et ceciderunt,
nos autem surreximus et erecti sumus.
Domine, salvum fac Regem
et exaudi nos in die qua invocaverimus te. Amen.
[Žalm 20]
Ať tě Hospodin vyslyší v den soužení,
ať tě ochrání jméno Jakubova Boha.
Ať ti pošle pomoc ze svatyně
a ať tě střeží ze Sionu.
Ať se rozpomene na všechny tvé oběti
a tvůj celopal ať se stane tučným.
Ať ti udělí, co žádá tvé srdce,
a ať stvrdí každý tvůj záměr.
Budeme se radovat z tvé spásy
a ve jménu našeho Boha budeme velebeni.
Ať splní Hospodin všechna tvá přání.
Nyní vím, že Hospodin
spasil svého pomazaného.
Vyslyší ho ze svého svatého nebe
v mocných silách je spása jeho pravice.
Jedni spoléhají na koně, jiní na vozy,
my však budeme vzývat jméno našeho Pána Boha.
Oni byli svázáni a padli,
my však jsme vstali a stojíme zpříma.
Hospodine, spas krále
a vyslyš nás v den, kdy tě budeme vzývat. Amen.

«...back