Alberik Mazák - Cultus Harmonicus

1609-1661 významný středoevropský skladatel raného baroka

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Regina coeli

Sbírka: Cultus Harmonicus Op. I.
Obsazení: 2C,A,T,B,Bc
Liturgické období: mariánská antifona, velikonoce
Noty ke stažení: 80 Regina coeli.pdf
Party:
Audio:


 


Regina coeli, laetare, alleluja.
Quia quem meruisti portare,
resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Královno nebe, raduj se, aleluja.
Neboť ten, jehož jsi zasloužila nosit,
vstal z mrtvých, jak řekl, aleluja.
Pros za nás Boha, aleluja.

«...back