Alberik Mazák - Cultus Harmonicus

1609-1661 významný středoevropský skladatel raného baroka

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Laudate pueri

Sbírka: Cultus Harmonicus Op. I.
Obsazení: C,B,Bc
Liturgické období: žalm 113 (112), nešpory, chvály, univerzální
Noty ke stažení: 70 Laudate pueri.pdf
Party:
Audio:


 


[Psalmus 112]
Laudate, pueri, Dominum;
laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum
ex hoc nunc et usque in sæculum.
A solis ortu usque ad occasum
laudabile nomen Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus,
et super cælos gloria ejus.
Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat,
et humilia respicit in cælo et in terra?
Suscitans a terra inopem,
et de stercore erigens pauperem,
ut collocet eum cum principibus,
cum principibus populi sui.
Qui habitare facit sterilem in domo,
matrem filiorum lætantem.
Gloria Patri ... Sicut erat ... Amen.
[Žalm 113]
Chvalte, služebníci, Hospodina,
chvalte jméno Hospodinovo.
Buď velebeno jméno Hospodinovo
od nynějška až na věky.
Od východu slunce až k západu
zaslouží chválu jméno Hospodinovo.
Hospodin je povznesen nade všechny národy
a nad nebesa jeho sláva.
Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž přebývá na výsostech a shlíží shůry na nebe i na zem?
On pozvedá ze země slabého
a ze smetiště napřimuje chudého,
aby mu dal místo spolu s knížaty,
s knížaty svého lidu.
On nechává v domě bydlet ženu neplodnou
jako radostnou matku synů.
Sláva Otci ... Jako byla ... Amen.

«...back