Alberik Mazák - Cultus Harmonicus

1609-1661 významný středoevropský skladatel raného baroka

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Confitebor tibi

Sbírka: Cultus Harmonicus Op. I.
Obsazení: 2C,B,Bc
Liturgické období: žalm 111 (110), nešpory, chvály, univerzální
Noty ke stažení: 68 Confitebor tibi.pdf
Party:
Audio:


 


[Psalmus 110]
Confitebor tibi Domine in toto corde meo.
in consilio justorum et congregatione.
Magna opera Domini,
exquisita in omnes voluntates eius.
Confessio et magnificentia opus ejus
et justitia ejus manet in saeculum saeculi.
Memoriam fecit mirabilium suorum,
misericors et miserator Dominus.
Escam dedit timentibus se,
memor erit in saeculum testamenti sui.
Virtutem operum suorum annunciabit populo suo,
ut det illis haereditatem gentium.
Opera manuum ejus veritas et judicium.
Fidelia omnia mandata ejus,
confirmata in saeculum saeculi,
facta in veritate et aequitate.

Redemptionem misit populo suo,
mandavit in aeternum testamentum suum.
Sanctum et terribile nomen ejus.
Initium sapientiae timor Domini,
intellectus bonus omnibus facientibus eum;
laudatio ejus manet in saeculum saeculi.
Gloria Patri ... Sicut erat ... Amen.

[Žalm 111]
Budu tě oslavovat, Hospodine, celým svým srdcem,
ve sboru spravedlivých a ve shromáždění.
Veliká jsou Hospodinova díla,
vyvolená podle všech projevů jeho vůle.
Velebnost a vznešenost je jeho dílo
a jeho spravedlnost zůstává navěky.
Ustanovil památku na své divy,
Hospodin je milosrdný a dobrotivý.
Dal pokrm těm, kteří se ho bojí,
navěky bude pamatovat na svou smlouvu.
Moc svých činů oznámí svému lidu,
aby jim dal dědictví pohanů.
Činy jeho rukou jsou pravda a soud.
Věrná jsou všechna jeho přikázání,
potvrzená na věky věků,
provedená v právu a spravedlnosti.
Vykoupení seslal svému lidu,
navěky mu svěřil svou smlouvu.
Svaté a hrozné je jeho jméno.
Počátkem moudrosti je bázeň z Hospodina,
dobrý rozum pro všechny, kdo ji naplňují;
jeho chvála zůstává na věky věků.
Sláva Otci ... Jako byla ... Amen.

«...back