Alberik Mazák - Cultus Harmonicus

1609-1661 významný středoevropský skladatel raného baroka

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Dixit Dominus

Sbírka: Cultus Harmonicus Op. I.
Obsazení: 2C,A,T,B,Bc
Liturgické období: žalm 110 (109), nešpory
Noty ke stažení: 67 Dixit Dominus.pdf
Party:
Audio:


 


[Vesperae integrae]
[Psalmus 109]
Dixit Dominus Domino meo: sede a dextris meis,
donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion, dominare in medio inimicorum tuorum.
Tecum principium in die virtutis tuae,
in splendoribus sanctorum
ex utero ante luciferum genui te.
Juravit Dominus et non poenitebit eum:
tu es Sacerdos in aeternum
secundum ordinem Melchisedech.
Dominus a dextris tuis,
confregit in die irae suae reges.
Judicabit in nationibus, implebit ruinas,
conquassabit capita in terra multorum.
De torrente in via bibet,
propterea exaltabit caput.
Gloria Patri ... Sicut erat ... Amen.
[kompletní nešpory]
[Žalm 110]
Hospodin řekl mému Pánu: Seď po mé pravici, dokud
nepoložím tvé nepřátele za podnožku tvých nohou.
Žezlo tvé moci vyšle Hospodin ze Sionu:
panuj uprostřed svých nepřátel.
Knížectví je s tebou po dny tvé síly,
v záři svatých,
zplodil jsem tě z lůna před jitřenkou.
Hospodin přísahal a nebude toho litovat:
ty jsi velekněz navěky
podle řádu Melchizedechova.
Hospodin je po tvé pravici,
v den svého hněvu zlomil krále.
Bude soudit mezi národy, naplní zříceniny,
rozbije o zem hlavy mnohých.
Napije se z potoka na cestě;
proto pozvedne hlavu.
Sláva Otci ... Jako byla ... Amen.

«...back