Alberik Mazák - Cultus Harmonicus

1609-1661 významný středoevropský skladatel raného baroka

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Laudate pueri

Sbírka: Cultus Harmonicus Op. I.
Obsazení: 4C,Bc
Liturgické období: žalm 113 (112), chvály, univerzální
Noty ke stažení: 63 Laudate pueri.pdf
Party:
Audio:


 


[Psalmus 112]
Laudate, pueri, Dominum.
Laudate nomen Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus
et super coelos gloria ejus.
Osanna in excelsis Filio David.
Quis sicut Dominus Deus noster,
qui in altis habitat
et humilia rescipit in coelo et in terra.
Osanna in excelsis Filio David. Amen.
[Žalm 113]
Chvalte, služebníci, Hospodina.
Chvalte Hospodinovo jméno.
Povznesený je Hospodin nad všechny národy
a nad nebesa jeho sláva.
Hosana na výsostech Synu Davidovu.
Kdo je jako Hospodin, náš Bůh,
jenž přebývá na výsostech
a shlíží shůry na nebe i na zem?
Hosana na výsostech Synu Davidovu. Amen.

«...back