Alberik Mazák - Cultus Harmonicus

1609-1661 významný středoevropský skladatel raného baroka

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Gaudent in coelis

Sbírka: Cultus Harmonicus Op. I.
Obsazení: A,Bc
Liturgické období: svatí, pohřeb
Noty ke stažení: 06 Gaudent in coelis.pdf
Party:
Audio:


Refrén v tří celém taktu je rychle a radostně. Strofy jsou naopak pomalý, recitativní přednes. Možné užití při katolickém! pohřbu vyplývá z textu (Jiří Kub), ale taneční charakter refrénu představuje riziko. Je třeba rozhodnout podle situace. Berte ohled na pozůstalé.  


Gaudent in coelis animae sanctorum,
qui Christi vestigia sunt secuti,
et quia pro ejus amore sanguinem suum fuderunt,
ideo cum Christo regnabunt in aeternum.
Radují se na nebi duše svatých,
kteří šli ve stopách Kristových,
a že pro lásku k němu prolili svou krev,
proto budou s Kristem vládnout navěky.

«...back