Alberik Mazák - Cultus Harmonicus

1609-1661 významný středoevropský skladatel raného baroka

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Confitemini Domino

Sbírka: Cultus Harmonicus Op. I.
Obsazení: 2C,B,Bc
Liturgické období: žalm 136 (135), univerzální, chvály
Noty ke stažení: 49 Confitemini Domino.pdf
Party:
Audio:


 


[Psalmus 135]
Confitemini Domino, quoniam bonus,
quoniam in aeternum misericordia ejus.
Qui facit mirabilia magna solus.
Qui fecit coelos in intellectu.
Qui firmavit terram super aquas.
Qui fecit luminaria magna,
solem in potestatem diei,
lunam et stellas in potestatem noctis.
Qui percussit Aegyptum cum primogenitis eorum.
Qui eduxit Israel de medio eorum
in manu potenti et brachio excelso.
Qui divisit mare rubrum in divisiones
et eduxit Israel per medium ejus.
Qui traduxit populum suum per desertum.
Qui percussit Reges magnos,
et occidit Reges fortes:
Seon regem Amorrhaeorum et Og regem Basan.
Quia in humilitate nostra memor fuit nostri
et nos redemit ab inimicis nostris.
Confitemini Domino. Amen.
[Žalm 136]
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
neboť jeho milosrdenství je navěky.
On činí sám veliké divy.
On stvořil ve svém rozumu nebesa.
On dal zemi pevné místo na vodách.
On stvořil veliká světla,
slunce, aby vládlo dni,
měsíc a hvězdy, aby vládly noci.
On zdrtil Egypt na jeho prvorozených.
On vyvedl Izrael z jejich středu
pevnou rukou a vztaženou paží.
On rozdělil Rudé moře vedví
a vyvedl Izrael jeho středem.
On provedl svůj lid pouští.
On zdrtil krále velké
a zabil krále mocné:
Síchona, krále Emorejců, a Óga, krále bášanského.
neboť na nás pamatoval v našem ponížení
a vysvobodil nás od našich nepřátel.
Oslavujte Hospodina. Amen.

«...back