Alberik Mazák - Cultus Harmonicus

1609-1661 významný středoevropský skladatel raného baroka

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Omnes sitientes

Sbírka: Cultus Harmonicus Op. I.
Obsazení: 2C,T,Bc
Liturgické období: univerzální, Izaiáš 55
Noty ke stažení: 48 Omnes sitientes.pdf
Party:
Audio:


vhodné jako pozvání na agapé 


Omnes sitientes, venite ad aquas,
venite, properate, dicit Dominus,
venite et emite sine argento et commutatione ulla.
Et qui non habetis pretium, bibite cum laetitia,
bibite sitientes omnes, venite et bibite.
Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám,
pojďte, pospěšte, praví Pán,
pojďte a kupujte bez stříbra a bez všeho směňování.
I vy, kdo nemáte na zaplacení, pijte s radostí,
pijte všichni, kdo žízníte, pojďte a pijte.

«...back