Alberik Mazák - Cultus Harmonicus

1609-1661 významný středoevropský skladatel raného baroka

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Omnes puellulo

Sbírka: Cultus Harmonicus Op. I.
Obsazení: T,Bc,2Vl
Liturgické období: vánoce, pohřeb
Noty ke stažení: 47 Omnes puellulo.pdf
Party:
Audio:


Část textu odpovídá zařazení i na pohřeb, ale vhodnost užití je s ohledem na charakter skladby třeba uvážit dle situace. 


Omnes puellulo novello canite Deo.
Pulcherrimo infantulo, Iesulo dulcissimo
laetum dicite hymnum una voce.

Ave mundi salutare,
salve Iesu dulcis, chare,
cordi tuo me aptare
vellem vere;
tu scis, pie Iesu, quare.

Ac si praesens sis ac cedo imo,
te praesentem, dulcis Iesu, credo.
O quam nudum hic te cerno;
ecce tibi, bone Iesu, me prosterno.

Všichni zpívejte právě narozenému chlapečkovi, Bohu,
překrásnému děťátku, Ježíškovi sladkému
jedním hlasem předneste radostný oslavný zpěv.

Buď zdráva, spáso světa,
buď zdráv, Ježíši sladký, drahý,
abys mě připjal na své srdce,
to bych doopravdy chtěl;
ty víš, dobrý Ježíši, proč.

Jsi-li se mnou a já jdu do podsvětí,
věřím, že jsi přítomen, sladký Ježíši.
Jak nahého tě tu vidím;
hle, tobě se vrhám, dobrý Ježíši, k nohám.


«...back