Alberik Mazák - Cultus Harmonicus

1609-1661 významný středoevropský skladatel raného baroka

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
O salutaris hostia

Sbírka: Cultus Harmonicus Op. I.
Obsazení: C,A,Bc
Liturgické období: communio, výstav, univerzální
Noty ke stažení: 18 O salutaris hostia.pdf
Party:
Audio:


 


O salutaris hostia,
quae coeli pandis ostium,
bella premunt hostilia,
da robur, fer auxilium.

Uni trinoque Domino,
sit sempiterna gloria,
qui vitam sine termino
nobis donet in patria. Amen.

Ó spásná hostie,
jež otvíráš dveře do nebe,
sužují nás nepřátelské boje,
dej sílu, přines pomoc.

Trojjedinému Pánu
buď věčná sláva;
on ať nám dá život bez hranic
v říši otcově.


«...back