Alberik Mazák - Cultus Harmonicus

1609-1661 významný středoevropský skladatel raného baroka

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Et ecce terrae motus

Sbírka: Cultus Harmonicus Op. I.
Obsazení: B,Bc
Liturgické období: velikonoční oktáv, offertorium
Noty ke stažení: 10 Et ecce terrae motus.pdf
Party:
Audio:


 


Et ecce terraemotus magnus factus est,
dum Triumphator Dominus,

dum Dominator Dominus
resurrexit sicut dixit. Alleluja.

A hle, nastalo veliké zemětřesení,
když vítězný Pán,
když Vladař Pán
vstal z mrtvých, jak řekl. Aleluja.

«...back