Alberik Mazák - Cultus Harmonicus

1609-1661 významný středoevropský skladatel raného baroka

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Magnificat

Sbírka: Cultus Harmonicus Op. I.
Obsazení: C,A,T,B,Bc
Liturgické období: mariánské, nešpory
Noty ke stažení: 73 Magnificat.pdf
Party:
Audio:


 


Magnificat anima mea Dominum.
Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae:
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna, qui potens est:
et sanctum nomen ejus.
Et misericordia ejus a progenies in progenies
timentibus eum.
Fecit potentiam in bacchio suo:
dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini ejus in saecula.
Gloria Patri ... Sicut erat ... Amen.
Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na nepatrnost své služebnice:
neboť hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechny generace,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný
a jeho jméno je svaté
a od pokolení do pokolení trvá jeho milosrdenství
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené vyvýšil.
Hladovějící zahrnul statky
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se Izraele, svého služebníka,
pamatoval na své milosrdenství,
jak řekl našim předkům,
Abrahamovi a jeho potomstvu navěky.
Sláva Otci ... Jako byla ... Amen.

«...back