Alberik Mazák - Cultus Harmonicus

1609-1661 významný středoevropský skladatel raného baroka

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Beatus vir

Sbírka: Cultus Harmonicus Op. I.
Obsazení: A,T,Bc,2Vl
Liturgické období: žalm 112 (111), nešpory, svatba
Noty ke stažení: 69 Beatus vir.pdf
Party:
Audio:


 


[Psalmus 111]
Beatus vir qui timet Dominum,
in mandatis ejus volet nimis.
Potens in terra erit semen ejus;
generatio rectorum benedicetur.
Gloria et divitiæ in domo ejus
et justitia ejus manet in sæculum sæculi.
Exortum est in tenebris lumen rectis:
misericors, et miserator, et justus.
Jucundus homo qui miseretur et commodat,
disponet sermones suos in judicio:
quia in æternum non commovebitur.
In memoria æterna erit justus,
ab auditione mala non timebit.
Paratum cor ejus sperare in Domino,
confirmatum est cor ejus;
non commovebitur donec despiciat inimicos suos.
Dispersit, dedit pauperibus;
justitia ejus manet in sæculum sæculi:
cornu ejus exaltabitur in gloria.
Peccator videbit et irascetur,
dentibus suis fremet et tabescet.
Desiderium peccatorum peribit.
Gloria Patri ... Sicut erat ... Amen.
[Žalm 112]
Blaze muži, který se bojí Hospodina,
silně bude chtít plnit jeho přikázání.
Mocné bude na zemi jeho potomstvo;
pokolení řádných bude požehnáno.
Sláva a bohatství budou v jeho domě
a jeho spravedlivost zůstává na věky věků.
Zazářilo ve tmách světlo pro řádné lidi,
on je milosrdný, slitovný a spravedlivý.
Veselo je člověku, který se slitovává a půjčuje,
uvážlivě mluví na soudě:
neboť navěky nezakolísá.
Ve věčné paměti bude spravedlivý,
nebude mít strach ze špatné zprávy.
Jeho srdce je připravené doufat v Hospodina,
posílené je jeho srdce;
nezakolísá, dokud nepohlédne svrchu na své nepřátele.
Své jmění rozptýlil, dal je chudým,
jeho spravedlnost trvá na věky věků:
jeho roh se slavně vyvýší.
Hříšník to uvidí a rozzlobí se,
bude skřípat zuby a chřadnout.
Touha bezbožníků zajde.
Sláva Otci ... Jako byla ... Amen.

«...back