Alberik Mazák - Cultus Harmonicus

1609-1661 významný středoevropský skladatel raného baroka

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

NOTY ke stažení

Zde naleznete zdarma k nekomerčnímu kopírování moderní přepis celého rekonstruovatelného díla A. Mazáka: dvě sbírky Cultus Harmonicus Op. I. a II. a několik rukopisů. Moteta se sbírek jsou řazena podle původního tisku, v detailu skladby se zobrazuje text, překlad a poznámky. Kde to je účelné, jsou připraveny instrumentální party a transpozice pro vyšší / nižší hlas. Záměny hlasů, instrumentace a hra colla parte je většinou možná a odpovídá dobové praxi. Uvítáme vaše názory a připomínky v sekci Návštěvní kniha.


vysvětlivky: C = soprán (canto), A = alt, T = tenor, B = bas, Vl = housle, Vla = viola, Tromb. = Trombon, Fag. = Fagot, Bc = generální bas (varhany, cembalo, loutna, ...)