Alberik Mazák - Cultus Harmonicus

1609-1661 významný středoevropský skladatel raného baroka

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Jméno Alberika Mazáka

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Rukopis a jméno Alberika Mazáka

Na rukopisech motet v Kroměříži vidíme, jak se psalo jméno a známe možný Mazákův rukopis, ale s určitostí to tvrdit nelze. Můžeme to však použít při autorizaci případných anonymních nálezů.

O jménu Mazáka píše již Breitenbacher (1928). Podle tisků, rukopisů v Kroměříži a dopisů Reitera budeme Mazáka psát se ‚z‘, protože on se tak psal. Bez ohledu na jeho národnost, vycházíme z toho, že byl vzdělaný a věděl, jak se jeho jméno má psát. Ve slovnících z 18.stol. i v poznámkách Jana Caramuela se píše Mazak. Během 19.stol. zejména v Heiligenkreuz byla jeho díla ztracena a Mazák je psán podle úsudku jednotlivého pisatele. Koll (1834), Gsell (1891) píší Maczak, Watzl uvádí dokonce Maczack. Opis v Praze (1912) pořízený z tisku ve Wolfenbütttel je nadepsán správně Mazak, ale v souvisejícím článku se píše Macák. Trolda píše Macák, přestože spolupracuje s Breitenbacherem, který píše Mazak.

Lze se tedy setkat s následujícími zápisy jména a to v nejrůznějších kombinacích slov:

Mazák, Mazak, Macák, Maczak, Maczack, Mazack a Alberík, Alberik, Alberico, R[everendo] P[ater] Albericus, Fr[ater] Albericus, Alberich a Alberici.

To je třeba mít na paměti při zkoumání pramenů a prohledávání literatury. V předmluvě k tisku se autor podepisuje, P. Albericus (opus I), Fr. Albericus (opus II), resp. Albericus Mazak (opus III), zatímco na titulním listu se uvádí ‚A P. Alberico Mazak‘, na poslední straně v doslovu ‚Reverendo P. Alberico Mazak‘ (opus I).

Manuscripty uložené v Kroměříži jsou označeny jménem ‚Fr. Alberico Mazak‘ (resp. Fratr, resp. F.) kromě ‚Laudate D[omi]num de coelis‘, kde je uvedeno ‚F. Alberici‘. Rovněž ve sbírce J. Havemanna (1659) je autor označován: ‚Alberici Mazak‘.

Jméno F. Alberici může označovat Mazáka, ale je třeba postupovat obezřetně. Samotné Alberici nebo dokonce Albrici bez Frater, Mazáka neoznačuje. Na ukázce P. Alberika kantora z Oseku a několikeré citaci Alberika Höffnera, prakticky současníků Mazáka, je jasně ukázáno, že jméno Albericus bylo běžné a může dojít k omylu.