Alberik Mazák - Cultus Harmonicus

1609-1661 významný středoevropský skladatel raného baroka

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

O projektu

mazak

Projekt nekomerční publikace starého tisku začal v roce 2007 s přípravami na výročí 400 let od autorova narození a 360 let od vydání první sbírky.

2009

Alberik MAZÁK - 400 let

Alberik Mazák (1609 - 1661) byl významný středoevropský skladatel raného baroka, který je dnes téměř zapomenutý. Hudebníky a badatele, kteří se jím zabývají lze spočítat na prstech jedné ruky. Přesto tento autor dokázal vydat tiskem ve třech rozsáhlých sbírkách během 4 let přes 1500 stran hudby a z nich se minimálně 938 dochovalo dodnes. Spolu s tím, že byl Čech resp. Slezan je to dobrý důvod se jím zabývat.

V roce 2009 uplynulo 400 let od doby, kdy se Alberik Mazák narodil a 360 let od vydání jeho první tištěné sbírky. U příležitosti těchto výročí vyšla nová kompletní edice zmíněné sbírky volně na internetu.

Cultus Harmonicus Op. I. - faksimile i moderní edice volně na internetu.
(k nekomerčnímu kopírování) na vlastních stránkách www.mazak.sdh.cz.

2011

Cultus Harmonicus II. (Opus Maius)

V roce 2011 si připomínáme 350 let od úmrtí Alberika Mazáka. K tomuto výročí se podařilo připravit vydání druhé sbírky Cultus Harmonicus Op. II., která je oproti první svým rozsahem dvojnásobná. Zahrnuje 91 jednotek, vokálně instrumentálních motet pro všechny příležitosti během liturgického roku v různém obsazení: sólové koncerty, 4 mše, 4 krát Loretánské litanie, 6 krát Surrexit Christus, vánoční pastorely, moteta k Panně Marii, Pánu Ježíši i strofické písně pro denní použití.

Během uplynulých let probíhal výzkum, hledání ztracených děl a střípků informací o životě autora.

O životě Alberika Mazáka je známo velmi málo. Narodil r. 1609 v Ratiboři ve Slezsku (dnes Racibórz Polsko). Patrně byl Čech, i když nevíme, jestli česky mluvil. V mládí studoval hudbu a vstoupil do řádu Cisterciáků. Ve 22 letech odešel do Vídně do starobylého kláštera Hieligenkreuz, kde se r. 1633 se stal knězem. Již r. 1636 byl jmenován ‚cantor chori‘ a platil za uznávaného varhaníka a skladatele. Ve Vídni žil až do své smrti 6. května 1661.

Lze říci, že celé dochované dílo Cultus Harmonicus Op. I, Op. II a několik rukopisů se prakticky unikátně nachází v archivu Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Což nás pochopiteně zavazuje nenechat českého autora zapadlého v zapomnění.

Jedná se o sbírky raně barokních sakrálních motet pro melodické zpěvní hlasy s doprovodem generálbasu. Stylově odpovídající v té době populárním duchovním koncertům, které od začátku 17. stol. vydával nejprve s velkým úspěchem Lodovico Grossi da Viadana (1602 a dále) a po něm mnoho dalších autorů, např.: Paolo Cima (1610), Giacommo Finetti (1611 a dále), Vincenc Jelić (1622, 1628), Girolamo Frescobaldi (1627).

Edice vychází díky finanční podpoře Společnosti pro duchovní hudbu a díky laskavému souhlasu majitele starých tisků Arcibiskupství Olomouckého. Zvláštní poděkování Jitce Kocůrkové z Arcibiskupského archivu Kroměříž. Sbírka vyšla ve třech dílech:

 • Opus Minus (1649) - 6 knih, 88 motet, 1-5 hlasů, celkem přes 300 stran
 • Opus Maius (1650) - 12 knih, 1-12 hlasů, celkem téměř 700 stran

Třetí sbírka je podle literatury dlouho ztracena. Podařilo se nám najít alespoň fragment, 5 hlasových knih ze 20ti. Díky tomu známe titulní list, obsah, názvy, počet skladeb i incipity a vzrostla naděje na objevení některých skladeb v opisech nebo z fragmentů.

Spolu se druhou sbírkou byly publikovány i rukopisy dochované unikátně v Kroměříži. Tak v roce 2011 je publikováno KOMPLETNÍ dochované dílo Alberika Mazáka.

Věříme, že projekt přispěje k tomu, abychom mohli při následujícím kulatém výročí za 50 let říci:

Alberik Mazák je známý český skladatel a hudební teoretik 17. stol. světového významu.

 


Na prvním novodobém vydání díla Alberik Mazák: Cultus Harmonicus Op. I a Op. II se podíleli:

 • Šmíd Ondřej, Mgr. – autor a koordinátor projektu, digitalizace tisků, příprava facsimile
 • Michl Ivo, MgA. – přepis do moderní notace
 • Hugo Robert, MgA. – odborná spolupráce, hudební kontrola, doplnění generálního basu
 • Niubo Marc, Mgr., Ph.D. – muzikologická práce, formulace edičních zásad
 • Sehnal Jiří, prof. PhDr. CSc. – doprovodná studie
 • Šimandl Josef, PhDr. – překlady latinských textů
 • Kub Jiří, RNDr. - liturgické zařazení
 • Šmíd Martin – webová prezentace
 • Společnost pro duchovní hudbu – finanční podpora, spolupráce